Konkurs Wiosenny 2017

 
KONKURS WIOSENNY 2017
 
Wraz z nastaniem wiosny w pełni, sklep Hipcio organizuje konkurs zdjęciowy! Aby wziąć w nim udział, należy do 27 maja 2017 roku przesłać jedno zdjęcie przedstawiające waszego podopiecznego w wiosennej kreacji bądź kwiatowym stylu. Wykażcie się pomysłowością. Kwiaty, zioła świeże i suszone, gałęzie ze świeżymi liśćmi, nowalijki. Do dyspozycji jest mnóstwo rzeczy by zrobić wspaniałe zdjęcie. :-) 
 
Regulamin
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie fotograficznym pt. „Konkurs Wiosenny 2017” organizowanym przez Przedsiębiorstwo JAGO Piotr Jagodziński przy ul. L.Staffa 41, 51-144 Wrocław (zwanym dalej Sklepem Zoologicznym Hipcio lub „Organizatorem”).

2. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego regulaminu.

3. Konkurs trwa od 13.05 do 27.05.2017 roku.

4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa o godzinie 23:59 dnia 27.05.2017 roku. Liczy się data nadania e-maila. Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie. Zgłoszenia należy wysłać na adres mailowy sklepu (sklep@hipcio.sklep.pl), w tytule wpisać "KONKURS". Do wykonanej pracy należy załączyć imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. 

5. Zdjęcia będą upublicznione do 29.05.2017r. Wyniki jury konkursu będą dostępne od dnia 30.05.2017r. roku na fanpage'u SKLEPU HIPCIO. Wyniki głosowania publiczności będą dostępne do 05.06.2017r.

6. Organizator zobowiązuje się do prezentacji wszystkich prac spełniających warunki konkursu. 

7. W konkursie mogą brać osoby pełnoletnie lub posiadające zgodę rodziców/prawnych opiekunów.

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autora zdjęcia lub przedstawiciela ustawowego dziecka (np. rodzic, opiekun) prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na stronie i fanpage sklepu. Z chwilą nadesłania prac, sklep otrzymuje zgodę na możliwość publikacji i wykorzystania zdjęć. 

9. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w pkt. 7, 8 i 10 niniejszego regulaminu, osoba ta traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

Organizator może wykluczyć uczestnika z konkursu w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

10. Zdjęcia powinny zgadzać się z wymogami podanymi w rozdziale "Informacje". W przeciwnym wypadku mogą one zostać zdyskwalifikowane. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem konkursu.

12. Wygraną są nagrody rzeczowe opisane szczegółowo w rozdziale "Nagrody". 

13. Zwycięzcy zostaną wybrani poprzez:
13.1. Jury powołane przez Organizatora, które wybierze i nagrodzi najlepsze 2 prace. Decyzje jury są ostateczne.
13.2. Użytkowników facebooka, którzy wybiorą faworyta poprzez kliknięcie opcji "Lubię to" pod wybraną pracą.
13.3. W przypadku wyboru tej samej fotografii przez Jury i użytkowników facebooka, nagrodę publiczności otrzymuje kolejne zdjęcie pod względem liczby kliknięć "Lubię to".

14. Jury powołane przez Organizatora wybierze i nagrodzi najlepsze prace. Decyzje jury są ostateczne.

15. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji konkursu.

 
Informacje
 

1. Jedna osoba może przesłać tylko jedno zdjęcie.

2. Zdjęcie ma przedstawiać waszego podopiecznego lub podopiecznych w wiosennym motywie. 

3. Poprzez "podopieczny" organizator ma na myśli domowe Małe Ssaki: króliki, gryzonie, fretki, owadożerne, małe torbacze. Zdjęcia innych zwierząt (psy, koty, etc.) nie będą brane pod uwagę. 

4. Dozwolone są niewielkie ingerencje graficzne jak np. podsycenie barw, zmiana ostrości etc. Niedozwolone są duże zmiany w zdjęciu jak dodanie/usunięcie elementów, znaczący retusz, dodanie dymków komiksowych etc. 

5. Niedozwolone jest narażanie zwierząt na niepotrzebny stres lub zagrożenie zdrowia podczas robienia zdjęcia, m.in. robienie zdjęć zwierzęciu na zewnątrz (Nie dotyczy to fretek, królików i świnek morskich). 

6. W konkursie nie będą brały udział fotografie, które były nadesłane do poprzednich konkursów organizowanych na sklepie Hipcio.  

 
Nagroda
 
Nagrodą są paczki ziół marki HIPCIO:
 

I miejsce - Ziele kukurydzy 2x, ziele topinamburu, płatki grochu 2x, suszony pomidor, sianko X-Zoo. 

II miejsce - Ziele kukurydzy, plastry topinamburu, suszony pomidor, kwiat dziewanny, sianko X-Zoo. 

Nagroda publiczności: Ziele topinamburu, bulwa topinamburu, 2x płatki grochu, kwiat dziewanny, sianko X-Zoo. 

 
 
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU I UDOSTĘPNIANIA KONKURSU NA FACEBOOKU! POCHWAL SIĘ SWOIM ZWIERZAKIEM!