Konkurs

 
Trick or Treat!!! 
 
Wraz ze zbliżającym się Halloween sklep Hipcio organizuje konkurs zdjęciowy! Aby wziąć w nim udział, należy do 25 października 2015 roku przesłać jedno zdjęcie przedstawiające waszego podopiecznego w halloweenowym lub jesiennym stylu. Wykażcie się pomysłowością. Dynie, cukierki, straszydła, jesienne liście, chryzantemy. Do dyspozycji jest mnóstwo rzeczy by zrobić wspaniałe zdjęcie. :-) 
 
Regulamin
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie fotograficznym pt. „Trick or Treat” organizowanym przez Przedsiębiorstwo JAGO Piotr Jagodziński przy ul. L.Staffa 41, 51-144 Wrocław (zwanym dalej Sklepem Zoologicznym Hipcio lub „Organizatorem”).

2. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego regulaminu.

3. Konkurs trwa od 01.10 do 25.10.2015 roku.

4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa o godzinie 23:59 dnia 25.10.2015 roku. Liczy się data nadania e-maila. Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie. Zgłoszenia należy wysłać na adres mailowy sklepu (sklep@hipcio.sklep.pl), w tytule wpisać "KONKURS HALLOWEEN". Do wykonanej pracy należy załączyć imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. 

5. Wyniki konkursu będą dostępne do dnia 30.11.2015 roku na fanpage'u SKLEPU HIPCIO. 

6. Organizator zobowiązuje się do prezentacji wszystkich prac spełniających warunki konkursu. 

7. W konkursie mogą brać osoby pełnoletnie lub posiadające zgodę rodziców/prawnych opiekunów.

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autora zdjęcia lub przedstawiciela ustawowego dziecka (np. rodzic, opiekun) prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na stronie i fanpage sklepu. Z chwilą nadesłania prac, sklep otrzymuje zgodę na możliwość publikacji i wykorzystania zdjęć. 

9. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w pkt. 7, 8 i 10 niniejszego regulaminu, osoba ta traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

Organizator może wykluczyć uczestnika z konkursu w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

10. Zdjęcia powinny zgadzać się z wymogami podanymi w rozdziale "Informacje". W przeciwnym wypadku mogą one zostać zdyskwalifikowane. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem konkursu.

12. Nagrodami są kody rabatowe, opisane szczegółowo w rozdziale "Nagrody". 

13. Warunkiem aktywacji rabatu jest skompletowanie zamówienia na kwotę powyżej 50PLN.

14. Jury powołane przez Organizatora wybierze i nagrodzi najlepsze prace. Decyzje jury są ostateczne.

15. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji konkursu.

 
Informacje

1. Jedna osoba może przesłać tylko jedno zdjęcie.

2. Zdjęcie ma przedstawiać waszego podopiecznego lub podopiecznych w halloweenowym lub jesiennym stylu.

3. Poprzez "podopieczny" organizator ma na myśli domowe Małe Ssaki: króliki, gryzonie, fretki, owadożerne, małe torbacze. 

4. Dozwolone są niewielkie ingerencje graficzne jak np. podsycenie barw, zmiana ostrości etc. Niedozwolone są duże zmiany w zdjęciu jak dodanie/usunięcie elementów, znaczący retusz etc. 

5. Niedozwolone jest narażanie zwierząt na niepotrzebny stres lub zagrożenie zdrowia podczas robienia zdjęcia. 

6. W konkursie nie będą brały udział fotografie, które były nadesłane do poprzednich konkursów organizowanych na sklepie Hipcio.  

 
Nagroda
 
Rabatem jest upust przyznawany dla:
 
I miejsce - upust 50 PLN
II miejsce - upust 30 PLN
III miejsce - upust 20 PLN 
 
 
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU I UDOSTĘPNIANIA KONKURSU NA FACEBOOKU! POCHWAL SIĘ SWOIM ZWIERZAKIEM!
 
 
Poniżej zwycięskie zdjęcie z poprzedniej edycji. 
Szynszyla-czarownica Pani Katarzyny.