Konkurs Koniec Lata 2017

 

KONKURS "KONIEC LATA"

 
Wraz ze zbliżającym się końcem lata, Sklep Hipcio organizuje konkurs fotograficzny! Aby wziąć w nim udział, należy do 15 września 2017 roku przesłać jedno zdjęcie przedstawiające waszego podopiecznego wylegującego się w te ostatnie dni lata. Wykażcie się pomysłowością. Płatki słonecznika, letnie kwiaty, piasek udający plażę. Do dyspozycji jest mnóstwo rzeczy by zrobić wspaniałe zdjęcie :-) 
 
Regulamin
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie fotograficznym pt. „Koniec Lata” organizowanym przez Przedsiębiorstwo JAGO Piotr Jagodziński przy ul. L.Staffa 41, 51-144 Wrocław (zwanym dalej Sklepem Hipcio lub „Organizatorem”).
 
2. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego regulaminu.
 
3. Konkurs trwa od 30.08 do 15.09.2017 roku.
 
4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa o godzinie 23:59 dnia 15.09.2017 roku. Liczy się data nadania e-maila. Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie. Zgłoszenia należy wysłać na adres mailowy sklepu (sklep@hipcio.sklep.pl), w tytule wpisać "KONKURS". Do wykonanej pracy należy załączyć imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. 
 
5. Wyniki konkursu będą dostępne do dnia 20.09.2017 roku na fanpage SKLEPU HIPCIO. 
 
6. Organizator zobowiązuje się do prezentacji wszystkich prac spełniających warunki konkursu. 
 
7. W konkursie mogą brać osoby pełnoletnie lub nieletnie posiadające zgodę rodziców/prawnych opiekunów.
 
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autora, lub przedstawiciela ustawowego dziecka (np. rodzic, opiekun), prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na stronie i fanpage sklepu. Z chwilą nadesłania prac, sklep otrzymuje zgodę na możliwość publikacji i wykorzystania zdjęć. 
 
9. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w pkt. 7, 8 i 10 niniejszego regulaminu, osoba ta traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator może wykluczyć uczestnika z konkursu w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 
 
10. Zdjęcia powinny zgadzać się z wymogami podanymi w rozdziale "Informacje". W przeciwnym wypadku mogą one zostać zdyskwalifikowane. 
 
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem konkursu.
 
12. Wygraną są nagrody rzeczowe opisane szczegółowo w rozdziale "Nagrody". 
 
13. Zwycięzcy zostaną wybrani poprzez:
13.1. Jury powołane przez Organizatora, które wybierze i nagrodzi najlepsze 3 prace. Decyzje jury są ostateczne.
13.2. Użytkowników facebooka, którzy wybiorą faworyta poprzez kliknięcie opcji "Lubię to" pod wybraną pracą.
13.3. W przypadku wyboru tej samej fotografii przez Jury i użytkowników facebooka, nagrodę publiczności otrzymuje kolejne zdjęcie pod względem liczby kliknięć "Lubię to".
 
14. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji konkursu.
 
Informacje
 
1. Jedna osoba może przesłać tylko jedno zdjęcie.
 
2. Zdjęcie ma przedstawiać waszego podopiecznego lub podopiecznych w stylu letnim lub wczesnej jesieni.
 
3. Poprzez "podopieczny" organizator ma na myśli domowe Małe Ssaki: króliki, gryzonie, fretki, owadożerne, małe torbacze. 
 
4. Dozwolone są niewielkie ingerencje graficzne jak np. podsycenie barw, zmiana ostrości etc. Niedozwolone są duże, bardzo widoczne zmiany w zdjęciu jak dodanie/usunięcie elementów, wklejenie dodatkowych elementów, znaczący retusz etc. 
 
5. Niedozwolone jest narażanie zwierząt na niepotrzebny stres lub zagrożenie zdrowia podczas robienia zdjęcia.
 
6. W przypadku zdjęć w plenerze (na zewnątrz), sklep będzie akceptował tylko fotografie przedstawiające następujące gatunki: królik, świnka morska, fretka. W przypadku innych gatunków fotografie takie będą dyskwalifikowane. 
 
6. W konkursie nie będą brały udział fotografie, które były nadesłane do poprzednich konkursów organizowanych przez Sklep Hipcio.  
 
 
Nagroda
 
Nagrodą są paczki ziół marki HIPCIO:
 

I miejsce - Ziele kukurydzy 2x, ziele owsa 2x, ziele topinamburu, plastry topinamburu, sianko 300g

II miejsce - Ziele kukurydzy, ziele owsa, ziele topinamburu, plastry topinamburu, sianko 300g

III miejsce - Ziele kukurydzy, ziele owsa, ziele topinamburu, sianko 300g

Nagroda publiczności: Ziele kukurydzy, ziele owsa, ziele topinamburu, plastry topinamburu, pyłek kwiatowy

 
 
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU I UDOSTĘPNIANIA KONKURSU NA FACEBOOKU! POCHWAL SIĘ SWOIM ZWIERZAKIEM!