Konkurs Halloween 2016

 
KONKURS HALLOWEEN 2016 !!! 
 
Wraz ze zbliżającym się Halloween sklep Hipcio organizuje konkurs zdjęciowy! Aby wziąć w nim udział, należy do 27 października 2016 roku przesłać jedno zdjęcie przedstawiające waszego podopiecznego w halloweenowym lub jesiennym stylu. Wykażcie się pomysłowością. Dynie, cukierki, straszydła, jesienne liście, chryzantemy. Do dyspozycji jest mnóstwo rzeczy by zrobić wspaniałe zdjęcie. :-) 
 
Regulamin
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie fotograficznym pt. „Konkurs Halloween 2016” organizowanym przez Przedsiębiorstwo JAGO Piotr Jagodziński przy ul. L.Staffa 41, 51-144 Wrocław (zwanym dalej Sklepem Zoologicznym Hipcio lub „Organizatorem”).

2. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego regulaminu.

3. Konkurs trwa od 13.10 do 27.10.2016 roku.

4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa o godzinie 23:59 dnia 27.10.2016 roku. Liczy się data nadania e-maila. Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie. Zgłoszenia należy wysłać na adres mailowy sklepu (sklep@hipcio.sklep.pl), w tytule wpisać "KONKURS". Do wykonanej pracy należy załączyć imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. 

5. Zdjęcia będą upublicznione 29.10.2016r. Wyniki jury konkursu będą dostępne do dnia 05.11.2016r. roku na fanpage'u SKLEPU HIPCIO. Wyniki głosowania publiczności będą dostępne do 05.11.2016r.

6. Organizator zobowiązuje się do prezentacji wszystkich prac spełniających warunki konkursu. 

7. W konkursie mogą brać osoby pełnoletnie lub posiadające zgodę rodziców/prawnych opiekunów.

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autora zdjęcia lub przedstawiciela ustawowego dziecka (np. rodzic, opiekun) prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na stronie i fanpage sklepu. Z chwilą nadesłania prac, sklep otrzymuje zgodę na możliwość publikacji i wykorzystania zdjęć. 

9. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w pkt. 7, 8 i 10 niniejszego regulaminu, osoba ta traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.

Organizator może wykluczyć uczestnika z konkursu w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

10. Zdjęcia powinny zgadzać się z wymogami podanymi w rozdziale "Informacje". W przeciwnym wypadku mogą one zostać zdyskwalifikowane. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem konkursu.

12. Wygraną są nagrody rzeczowe opisane szczegółowo w rozdziale "Nagrody". 

13. Zwycięzcy zostaną wybrani poprzez:
13.1. Jury powołane przez Organizatora, które wybierze i nagrodzi najlepsze 3 prace. Decyzje jury są ostateczne.
13.2. Użytkowników facebooka, którzy wybiorą faworyta poprzez kliknięcie opcji "Lubię to" pod wybraną pracą.
13.3. W przypadku wyboru tej samej fotografii przez Jury i użytkowników facebooka, nagrodę publiczności otrzymuje kolejne zdjęcie pod względem liczby kliknięć "Lubię to".

14. Jury powołane przez Organizatora wybierze i nagrodzi najlepsze prace. Decyzje jury są ostateczne.

15. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji konkursu.

 
Informacje

1. Jedna osoba może przesłać tylko jedno zdjęcie.

2. Zdjęcie ma przedstawiać waszego podopiecznego lub podopiecznych w halloweenowym lub jesiennym stylu.

3. Poprzez "podopieczny" organizator ma na myśli domowe Małe Ssaki: króliki, gryzonie, fretki, owadożerne, małe torbacze. 

4. Dozwolone są niewielkie ingerencje graficzne jak np. podsycenie barw, zmiana ostrości etc. Niedozwolone są duże zmiany w zdjęciu jak dodanie/usunięcie elementów, znaczący retusz etc. 

5. Niedozwolone jest narażanie zwierząt na niepotrzebny stres lub zagrożenie zdrowia podczas robienia zdjęcia. Ze względu na temperatury zdjęcia robione na zewnątrz będą dyskwalifikowane. 

6. W konkursie nie będą brały udział fotografie, które były nadesłane do poprzednich konkursów organizowanych na sklepie Hipcio.  

 
Nagroda
 
Nagrodą są paczki ziół marki HIPCIO:
 

I miejsce - Ziele kukurydzy 2x, ziele owsa, ziele topinamburu, suszony pomidor, kwiat dziewanny. 

II miejsce - Ziele kukurydzy, ziele owsa, suszony pomidor, kwiat dziewanny. 

III miejsce - Ziele kukurydzy i ziele owsa. 

Nagroda publiczności: Ziele kukurydzy, ziele owsa, suszony pomidor, pyłek kwiatowy.

 
 
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU I UDOSTĘPNIANIA KONKURSU NA FACEBOOKU! POCHWAL SIĘ SWOIM ZWIERZAKIEM!